Dageraad

Schaduw op het raam
verdwijnt in het ochtendlicht;
het nachtuiltje vliegt weg.

Mijn tocht…

Vandaag of morgen
ga ik mijn dromen achterna.

Graag wil ik terug naar zee
waar eb en vloed altijd weer wisselen.