Zo zoel, zo zacht – (Tan dulce, tan suave -)

Jij zag dit nooit toch
deed ik alsof
dat je er was en
alles zag.

Ode oan Fryslân

By de Feart lâns yn reidkragen
makken wy tinten. Stikem!
[…]